סלונים - מערכות ישיבה ורהיטים מעוצבים לבית

כתב אחריות

כתב אחריות

תעודת אחריות 

.1 מסמך זה מהווה תעודת אחריות למוצרינו אשר נרכש ביום הקניה

.2 חברת סלונים תישא באחריות מלאה לתקינות המוצר והכל כפי שיפורט בתעודה זו.

.3 תחולת האחריות: מבנה הסלון ושלדה; ריפוד; רגלי הרהיטים; מנגנון משענות מתכווננות.

.4 רהיטים העשויים מעור: האחריות הנה מוגבלת לצבע בלבד ולא תחול על מקרה של התרחבות העור ו/או שינויים הנגרמים כתוצאה מבלאי טבעי.

.5 האחריות אינה חלה על פגמים הנגרמים כתוצאה משימוש לא סביר במוצר; הכתמה; תחזוקה לקויה; ניקוי שלא בהתאם להנחיות היצרן וכדומה.

.6 במקרה בו בוחר הלקוח באיסוף עצמי של הסלון ממחסני החברה תחול האחריות על ההובלה על הלקוח בלבד. כל נזק שייגרם לסלון ו/או לצד ג' כתוצאה ישירה מהובלה

והרכבה שלא בוצעו על ידי נציגי החברה הנו באחריות הלקוח בלבד.

.7 תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף לתעודת האחריות הניתנת, מכוח חוק, בעבור

מוצרים בעלי מנגנון חשמלי במידה והוזמנו במיוחד. על מוצרים אלה

- . יחולו תקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר מכירה( תשס"ו 2006 


לפרטים והזמנות: 03-6499-091